Tjänster

Dra nytta av vårt kunnande inom företagsledning


och personalansvar.


Våra tjänster

Mentorprogram

Flertalet företag är så ockuperade av den dagliga verksamheten att framtids-planeringen blir lidande.

Här kan vi som mentorer hjälpa företagaren att prioritera på rätt

saker och ”lyfta blicken”.

Tid är något som aldrig kan vinnas tillbaka.

Effektivitetsprogram

Med hjälp av våra konsulter är vi behjälpliga i införandet av LEAN-konceptet hela vägen från ”Ax till limpa”. Vi hjälper till att reducera icke nödvändig hantering i företagets drift för att frigöra resurser för åter-investering i ökad lönsamhet.

Vårt måtto är ”Fokus, Enkelhet och Hastighet”.

Utveckling

Vi hjälper företagaren i sitt företag att koncentrera sig på sina värde-skapande aktiviteter med fokus på kärnverksamheten, allt ifrån inköp

till sälj. Företaget får hjälp i marknadsstrategi, bruttovinstmaximering, kostnads- och kapitaleffektivisering.

Styrelseuppdrag

Min erfarenhet i en styrelses arbete

i företaget är fokuserat på kärnverksamheten och värdeskapande analyser med implementering.

Vi kan hjälpa dig pricka rättVåra kunder ska erhålla det absolut bästa av sin investering i vårt kunnande. Vi åtar oss därför enbart uppdrag där vi kan skapa värde för företaget. Värde som upplevs viktigt för att skapa ett hållbart företag.

Vi fokuserar oss på att hjälpa till att ta bort ineffektivitet från inköp till försäljning av färdig produkt och/eller tjänst.


Utveckling av styrelserMed en lång erfarenhet av styrelseuppdrag i säljande och producerande företag kan vårt företag tillföra en ny dimension i en styrelses arbete.

En vältrimmad styrelse är en VD:s större tillgång. Han får då god hjälp att styra bolaget mot de rätta målen med största möjliga effektivitet och kostnadseffektivitet.

VAD SÄGER VÅRA KUNDER

En person med ett mycket gott omdöme och kunskap inom området styrning och ledning av företag. Hans kunnande har berikat styrelsen i Värmlandstrafik på ett ytterst kompetent sätt.


#LARS BULL, TIDIGARE VD FÖR VÄRMLANDSTRAFIK

Följ oss gärna på sociala medier


0730 22 22 12