Hem

Alla företag borde ha en coach, en mentor eller ett styrelseproffs. Eriksson Coach&Mentor AB har expertis i dessa områden.Våra tjänster

Mentorprogram

Flertalet företag är så ockuperade

av den dagliga verksamheten att framtids-planeringen blir lidande.

Här kan vi som mentorer hjälpa företagaren att prioritera på rätt

saker och ”lyfta blicken”.

Tid är något som aldrig kan

vinnas tillbaka.

Effektivitetsprogram

Med våra konsulter är vi behjälpliga i införandet av LEAN-konceptet hela vägen från ”Ax till limpa”. Vi hjälper till att reducera icke nödvändig hantering i företagets drift för att frigöra resurser för åter-investering i ökad lönsamhet.

Vårt måtto är ”Fokus, Enkelhet och Hastighet”.

Utveckling

Vi hjälper företagaren i sitt företag att koncentrera sig på sina värde-skapande aktiviteter med fokus på kärnverksamheten, allt ifrån inköp

till sälj. Företaget får hjälp i marknads-strategi, bruttovinstmaximering, kostnads- och kapitaleffektivisering.

Styrelseuppdrag

Min erfarenhet i en styrelses arbete i företaget är fokuserat på kärnverksamheten och värdeskapande analyser med implementering.

För omgående assistans...


Följ oss gärna på sociala medier


0730 22 22 12